Author Archives: krunamfonenglish

ตารางเวรประจำวัน ชั้นม.1/10

ตารางเวรประจำวัน ชั้นม.1/10

1

Advertisements

รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.1 (อ21101)

ddd

ทดสอบศัพท์ภาษาอังกฤษ 3,000 คำผ่านการเล่นเกม

ทดสอบศัพท์ภาษาอังกฤษ 3,000 คำผ่านการเล่นเกม

ในชีวิตประจำวันมีศัพท์ที่ใช้บ่อย ๆ ประมาณ 3,000 คำ ผู้ที่เรียนภาษาอังกฤษจำเป็นต้องจำศัพท์เหล่านี้เพื่อให้สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้  ศัพท์ 3,000 คำ ถูกรวบรวมจากหนังสือเรียนและข้อสอบในสนามสอบต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนใช้ทดสอบว่าตัวเองรู้จักศัพท์เหล่านี้มากน้อยเพียงใด และเป็นการทบทวนศัพท์ที่เคยท่องไว้ไม่ให้ลืม

การทดสอบทำในลักษณะของการเล่มเกม โดยแบ่งการทดสอบเป็น 4 ระดับ

ระดับที่ 1 ชั้นป.1-ป.2-ป.3 ทดสอบศัพท์ 500 คำ
http://www.virtual-exam.com/vocab-test-p1-p2-p3.php

ระดับที่ 2 ชั้นป.4-ป.5-ป.6 ทดสอบศัพท์ 500 คำ
http://www.virtual-exam.com/vocab-test-p4-p5-p6.php

ระดับที่ 3 ชั้นม.1-ม.2-ม.3 ทดสอบศัพท์ 1,000 คำ
http://www.virtual-exam.com/vocab-test-m1-m2-m3.php

ระดับที่ 4 ชั้นม.4-ม.5-ม.6 ทดสอบศัพท์ 1,000 คำ
http://www.virtual-exam.com/vocab-test-m4-m5-m6.php

ขอเพิ่มลิงค์สำรองให้ครับ ถ้าเข้าที่ลิงค์หลักไม่ได้ให้เข้าลิงค์สำรองนี้
http://www.vocab-online.com/vocab-test.php

คำศัพท์ทั้ง 4 ระดับไม่ซ้ำกัน
คุณอยากรู้ไหมว่าตัวเองรู้จักศัพท์ 3,000 คำนี้มากน้อยแค่ไหน ?
เชิญไปทดสอบด้วยตัวเองเลยค่ะ

graphic_missbone04

ที่มา   http://pantip.com/topic/32314234