เกี่ยวกับรายวิชา

graphic_pacoo01   ชื่อรายวิชา..ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

รหัสวิชา …….อ 21101……………จำนวนหน่วยกิต  1.5  หน่วยกิต

จำนวนชั่วโมง/ภาคเรียน…..60…….จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์…3…..จำนวนชั่งโมงที่ขาดได้สูงสุด…12….ชั่วโมง

graphic_pacoo06   สาระที่เกี่ยวข้องกับรายวิชานี้คือ

สาระที่ 1, 2, 3, 4 

graphic_pacoo07   มาตรฐานการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับรายวิชานี้

                ต 1.1, ต 1.2, ต 1.3, ต 2.1, ต 2.2, ต 3.1, ต 4.1 

graphic_pacoo04   ตัวชี้วัดชั้นปีที่เกี่ยวข้องกับรายวิชานี้ ถ้าเป็นรายวิชาเพิ่มเติม ให้ใช้ ผลการเรียนรู้

              ต 1.1 ม 1/1, 1.2                  ต 2.1 ม 1/1, 1.2                  ต 3.1 ม 1/1                  ต 4.1 ม 1/1

             ต 1.2 ม 1/1, 1.2                   ต 2.2 ม 1/1, 1.2

             ต 1.3  ม 1/1, 1.2              

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: