คำแนะนำการใช้บทเรียน

คำแนะนำการใช้บทเรียน

    1.  อ่านคำแนะนำและวิธีการใช้บทเรียนออนไลน์ให้เข้าใจ  
    2.  ศึกษาคำอธิบายรายวิชา และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
    3.  ทำแบบทดสอบก่อนเรียน เพื่อวัดพื้นฐานความรู้เดิม
    4.  เข้าไปศึกษาเนื้อหาในบทเรียแต่ละหน่วย โดยขอให้เรียนตามลำดับหน่วยการเรียน  เพื่อทำความเข้าใจตามลำดับเนื้อหาที่ควรจะรู้ก่อนหลัง  
         เมื่อใช้เมาส์ชี้ไว้ที่ปุ่มเมนูหน่วยการเรียน จะปรากฎ ชื่อของหน่วยการเรียนขึ้นมา ดังรูป 
    5.  ก่อนทำการศึกษาเนื้อหา ให้นักเรียนเข้าไปศึกษาจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อน
    6.  ในแต่ละหน่วยการเรียนจะมีข้อมูลที่ให้ความรู้ในแต่ละเรื่อง พร้อมกับมีกิจกรรมให้นักเรียนทำ
    7.  เมื่อทำเสร็จแล้วให้ส่งอัพโหลดไฟล์งาน ส่งตามเงื่อนไขที่ครูกำหนด
    8.  เมื่อเรียนจบทุกหน่วยการเรียนแล้ว ให้ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Post test) เพื่อเก็บคะแนน และใช้เปรียบเทีียบกับคะแนนก่อนเรียน  
   9.  นักเรียนควรหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้อื่นๆ และที่กำหนดให้ในแต่ละหน่วย  
   10.  ข้อมูลอ้างอิงที่นำมาใช้ในบทเรียนนี้ ดูได้ในรายการ  
   11.  เมื่อมีปัญหาสงสัย สามารถติดต่อครูผู้สอน  ด้วยการคลิกที่  ถามตอบ สอบถามออนไลน์
kids in hole
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: